Publications

Monographs

Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, Nicolaus Copernicus Univ. Publishing House, Toruń 2019, pp. 615.

(detailed description of the book can be found in the tab "Research on community archives - 2016-2019")


Edited books

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 7: Komu i do czego są potrzebne archiwa?, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Wiśniewska-Drewniak, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2022, pp. 286. 

Urkunden, Archive, Kontexte, ed. by M. Wiśniewska-Drewniak, K. Pepłowska, V&R unipress / Brill Deutschland GmbH, Göttingen 2022, pp. 215


Journal articles

Postmodernizm a archiwa społeczne, "Archiwista Polski", 2 (70)/2013, pp. 25-29 [Postmodernism and community archives].

Archiwum jako miejsce pamięci, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 4 (6)/2013, pp. 137-148, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2013.004 [Archives as les lieux de mémoire].

Badanie archiwów społecznych metodą wielokrotnego studium przypadku - metodologia, "Archiwista Polski", 1 (81)/2016, pp. 39-53 [Studying community archives using multiple case study - methodology].

Amerykańscy archiwiści o oral history - przegląd tematyki tekstów publikowanych w drugiej połowie XX wieku na łamach „American Archivist”, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 6 (8)/2015, pp. 11-59, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.001[American archivists about oral history - review of texts published in the second half of the 20th century on the pages of "The American Archivist"].

Digital community archives – selected examples, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 6 (8)/2015, pp. 221-236, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2015.008.

Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl i Bronowickie Archiwum Społeczne – studium porównawcze dwóch cyfrowych archiwów społecznych, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 7 (9)/2016, pp. 91-111, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2016.005 [Digital Archives of Łódź Citizens Miastograf.pl and Community Archives of Bronowice - a comparative study of two digital community archives].

Education in community archives: the KARTA Centre and the General Elżbieta Zawacka Foundation, "Journal of Education, Culture and Society", 2/2017, pp. 296-305, DOI: https://doi.org/10.15503/jecs20172.296.305.

O rosnącym zainteresowaniu archiwami społecznymi w Polsce, "Kwartalnik Trzeci Sektor", 41 (1/2018), pp. 70-82, DOI: http://dx.doi.org/10.26368/17332265-041-1-2018-4 [About growing interest in community archives in Poland].

Wpływ projektowego finansowania na działalność archiwów społecznych jako możliwy problem badawczy, "Zarządzanie w Kulturze", 3/2018, pp. 273-286, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/20843976ZK.18.018.9472 [Impact of project financing on the operation of community archives as a possible research problem].

M. Wiśniewska-Drewniak, Czasopismo „Archival Science” w latach 2011–2020 – analiza treści artykułów naukowych, „Archeion”, vol. 121, 2020, pp. 342-371, DOI: http://dx.doi.org/10.4467/26581264ARC.20.013.12970 [The Archival Science journal in the years 2011–2020 – an analysis of research papers]. 

Archival description in Polish community archives: Three examples from a multiple case study, “Education for Information”, vol. 37, no. 1, 2021, pp. 121-145, DOI: https://dx.doi.org/10.3233/EFI-190361

Emocje, afekty, archiwa i selekcja. Ekscytujące drogi nowej humanistyki, "Archeion", vol. 122, 2021, DOI: https://doi.org/10.4467/26581264ARC.21.013.14493 [Emotions, affects, archives, and selection. The exciting paths of the new humanities].

M. Wiśniewska-Drewniak, J. Lowry, N. Kravchenko, "Maybe in a few years I'll be able to look at it": a preliminary study of documentary issues in the Ukrainian refugee experience, "Archival Science", 2022, DOI: https://doi.org/10.1007/s10502-022-09407-1

Archiwa - oddziaływania i wartości, "Krakowski Rocznik Archiwalny", vol. 29, 2023, pp. 205-214, DOI: https://doi.org/10.4467/12332135KRA.23.012.18620 [Archives - impacts and values]. 


 

Chapters in monographs

Archiwalia dotyczące przełomu 1989–1993 w archiwach społecznych, [in:] I Lubelska Jesień Historyczna. Materiały konferencyjne, Wydział Humanistyczny UMCS, Lublin 2012, pp. 374-380 [Archival materials about the breakthrough of 1989-1993 in community archives].

Teoria archiwalna w archiwach społecznych, [in:] Pamiętnik XV Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów Archiwistyki „Od pergaminu do blu-raya”, ed. by H. Ciechanowski, Studenckie Koło Naukowe Archiwistów przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2013, pp. 20-37 [Archival theory and community archives]. 

Archiwum społeczne – archiwum emocji, [in:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 4: Nowa archiwistyka – archiwa i archiwistyka w ponowoczesnym kontekście kulturowym, ed. by W. Chorążyczewski, W. Piasek, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, pp. 77-86 [Community archives - archives of emotions].

Egodokumentalność archiwów społecznych, [in:] Z uczniami, kolegami i przyjaciółmi w świecie nauki. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. by W. Chorążyczewski, A. Żeglińska, wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Olsztyn-Warszawa 2014, pp. 255-265 [Ego-document nature of community archives].

Funkcje archiwów społecznych, [in:] Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, ed. by T. Czarnota, M. Konstankiewicz, wyd. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Warszawa-Lublin 2015, pp. 63-69 [Functions of community archives].

Struktura zasobu archiwów społecznych, [in:] Symposia Archivistica, vol. 1: Zasada strukturalna jako podstawa opisu archiwaliów w zintegrowanych systemach informacji archiwalnej, red. R. Leśkiewicz, A. Żeglińska, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2015, pp. 121-134 [Structures of holdings of community archives].

Relacje oral history w internecie – kilka przykładów z Polski, [in:] Belliculum diplomaticum VI Thorunense: Od dyplomatyki i archiwistyki do dokumentu elektronicznego, ed. by K. Kopiński, J. Tandecki, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2016, pp. 217-233 [Oral history on the Internet - several examples from Poland].

History of community archiving in Poland, [in:] Engaging with Records and Archives: Histories and Theories, ed. by F. Foscarini, H. MacNeil, B. Mak, G. Oliver, Facet Publishing, London 2016, pp. 195-209.

Badanie zarządzania dokumentacją z użyciem metod empirycznych badań jakościowych, [in:] Biblioteka Zarządcy Dokumentacji, vol. 7: Zarządzanie dokumentacją. Badania i dydaktyka, ed. by R. Degen, M. Jabłońska, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, pp. 77-93. [Studying records management using empirical methods of qualitative studies]. 

Badania archiwów społecznych: w poszukiwaniu lokalnych archiwistyk, [in:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 5: Archiwistyka uniwersalna, archiwistyka lokalna, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, pp. 243-261 [Studying community archives: in search for local archivistics].

Opis archiwalny w archiwach społecznych: Bronowickie Archiwum Społeczne i Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, [in:] Wokół metodyki archiwalnej. Księga dedykowana prof. Wiesławie Kwiatkowskiej w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Zmudziński, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, pp. 263-292 [Archival description in community archives: Community Archives of Bronowice and South-Eastern Research Institute].

Terenowe badanie archiwów społecznych: refleksje z podróży po pograniczach, [in:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 6: Pogranicza archiwistyki, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, pp. 101-117 [Field studies in community archives: Thoughts after a journey through borderlands].

Wyszukiwanie w archiwach społecznych – wstęp do zagadnienia, [in:] Symposia Archivistica, vol. 6: Problemy wyszukiwania informacji w polskich archiwach, ed. by A. Żeglińska, M. Żuławnik, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2020, s. 167-175 [Information search in community archives - introduction].

Archival Appraisal in Community Archives, [in:] Urkunden, Archive, Kontexte, ed. by M. Wiśniewska-Drewniak, K. Pepłowska, V&R unipress / Brill Deutschland GmbH, Göttingen 2022, p. 197-210. 

Archiwa społeczne a symboliczna anihilacja - o celach oddolnego dokumentowania, [in:] Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, vol. 7: Komu i do czego potrzebne są archiwa?, ed. by W. Chorążyczewski, A. Rosa, M. Wiśniewska-Drewniak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2022, pp. 99-114 [Community archives and symbolic annihilation - about motivations for grass-roots documenting].Reviews in scientific journals

Archiwistyka społeczna, red. merytoryczna Katarzyna Ziętal, Ośrodek KARTA, Warszawa 2012, ss. 147, "Archiwista Polski", 3 (71)/2013 , pp. 67-75.

Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej w Polsce – przewodnik, przygot. materiału do publ. Agnieszka Kudełka, Małgorzata Kudosz, Ewa Sularz, oprac. red. Marta Drobnik, Anna Morawska, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2014, ss. 332, "Archiwista Polski", 3 (75)/2014, pp. 92-95.

Zatrzymać przeszłość, dogonić przyszłość. Pamiętnik VI Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich, Wrocław 5-7 września 2012 r., red. W. Chorążyczewski, K. Stryjkowski, wyd. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Warszawa 2013, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 5 (7)/2014, pp. 247-250, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2014.022.

Historia – pamięć – tożsamość w edukacji humanistycznej, t. 4: Archiwum jako „strażnik pamięci”. Studia historyczno-archiwalne, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Agnieszka Słaby, Wydawnictwo Libron, Kraków 2016, ss. 289, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 8 (10)/2017, pp. 259-262, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.016.

ARCHIWA SPOŁECZNE W POLSCE. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY, red. K. Ziętal, Fundacja Ośrodka KARTA, Warszawa 2016, ss. 103, "Archeion", vol. 118, 2017, pp. 517-525.


Reports from conferences

Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce. Lublin, 8 listopada 2012 r., "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 3 (5)/2012, pp. 254-266.

XV Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, "Głos Uczelni", 5 (327), May 2013, p. 12.

Sprawozdanie z konferencji I-CHORA 7 – Seventh International Conference on the History of Records and Archives (Amsterdam, 29-31 lipca 2015 r.), "Archiwista Polski", 4 (80)/2015, pp. 84-86.

II Kongres Archiwów Społecznych, "Archiwa – Kancelarie – Zbiory", 8 (10)/2017, pp. 193-204, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AKZ.2017.010.


Others (including popular science texts)

Działalność edukacyjna archiwów społecznych, http://archiwa.org/as/as_img/uploaded/Wisniewska_portal_ost.pdf [link inactive] [published: 2014] [Educational activity of community archives].

Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, [published: 3.11.2016].

Archiwum społeczne – uczy i wychowuje!, APLA (Biuletyn Informacyjny Archiwum Państwowego w Lublinie), 20, 2017, pp. 7-8 [Community archives - education and upbringing]. 

Diffengine – narzędzie do śledzenia zmian w treści newsów publikowanych online [published: 14.05.2018] [Diffengine - a tool for tracking changes in on-line news].

Sieć jako historia [published: 12.06.2018] [The Web as history].

Odkopywanie cyfrowego miasta, czyli o archeologii Internetu na przykładzie Amsterdamu [published: 27.06.2018] [Excavating a digital city: about on-line archeology on the basis of Amsterdam]. 

Outsourcing archiwizacji domeny krajowej w Walii [published: 19.07.2018] [Outsorcing of archiving the national domain in Wales]. 

It is much more complicated: The challenges of teaching about community archives in Poland. Poster presented at the International Council on Archives Congress in Abu Dhabi, October 2023.