Research on community archives

From 2016 to 2019 I was the head of the research project entitled Community archives in Poland - multiple case study [Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku], funded by the National Science Center in Kraków, Poland. The project was designed to gather information about Polish contemporary community archives during field studies.


Monograph summing up the project:

M. Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, NCU Publishing House, pp. 481 PREPRINT


Description of the project in English:

M. Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, pp. 18 [published: 3.11.2016].


Case reports:

M. Wiśniewska-Drewniak, Miastograf – Cyfrowe Archiwum Łodzian – szkic raportu z badania pilotażowego, pp. 35 [published: 4.01.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Bronowickie Archiwum Społeczne – raport z badania terenowego, pp. 31 [published: 9.02.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu – raport z badania terenowego, pp. 51 [published: 17.07.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – raport z badania terenowego, pp. 39 [published: 8.02.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej – raport z badania terenowego, pp. 39 [published: 28.02.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – raport z badania terenowego, pp. 66 [published: 8.03.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archiwum Fundacji Archeologia Fotografii – raport z badania terenowego, pp. 61 [published: 21.03.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Klub Historyczny LGBTQIA Fem – raport z badania terenowego, pp. 22 [published: 23.08.2019].