Badania archiwów społeczych

W latach 2016-2019 w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Nauki kierowałam projektem pt. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku, który polegał na terenowym badaniu oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych.


Monografia podsumowująca projekt

M. Wiśniewska-Drewniak, Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, ss. 615.


Opis projektu badawczego w języku angielskim

M. Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, ss. 18 [data publikacji: 3.11.2016].


Raporty z badań

M. Wiśniewska-Drewniak, Miastograf – Cyfrowe Archiwum Łodzian – szkic raportu z badania pilotażowego, ss.35 [data publikacji: 4.01.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Bronowickie Archiwum Społeczne – raport z badania terenowego, ss.31 [data publikacji: 9.02.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu – raport z badania terenowego, ss.51 [data publikacji: 17.07.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – raport z badania terenowego, ss. 39 [data publikacji: 8.02.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej – raport z badania terenowego, ss. 39 [data publikacji: 28.02.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – raport z badania terenowego, ss. 66 [data publikacji: 8.03.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archiwum Fundacji Archeologia Fotografii – raport z badania terenowego, ss. 61 [data publikacji: 21.03.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Klub Historyczny LGBTQIA Fem – raport z badania terenowego, ss. 22 [data publikacji: 23.08.2019].