Badania archiwów społeczych

W latach 2016-2019 w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Nauki kierowałam projektem pt. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku, który polegał na terenowym badaniu oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych. 

WIĘCEJ O PROJEKCIE


Od 2023 r. w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Nauki kieruję projektem pt. Oddziaływanie niezależnych archiwów społecznych

WIĘCEJ O PROJEKCIE