2016-2019

Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku

W latach 2016-2019 w ramach finansowania przez Narodowe Centrum Nauki kierowałam projektem pt. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku, który polegał na terenowym badaniu oddolnych inicjatyw dokumentacyjnych. 


Monografia podsumowująca projekt

M. Wiśniewska-Drewniak,
Inaczej to zniknie. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku,
Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2019, ss. 615.


Spis treści

Wstęp: 

1. Komentarz do tytułu i konstrukcji pracy 

2. Powody zainteresowania zjawiskiem 

3. Cel pracy 

4. Pytania badawcze i zakres badania 

Rozdział I: Termin „archiwum społeczne” 

Rozdział II: Dotychczasowe badania archiwów społecznych 

Rozdział III: Teoria i metodologia 

1. Paradygmat i podejście badawcze 

2. Strategia badawcza 

3. Gromadzenie danych 

4. Analiza danych 

5. Badanie pilotażowe 

6. Problemy i wyzwania 

Rozdział IV: Cyfrowe Archiwum Łodzian Miastograf.pl 

Rozdział V: Bronowickie Archiwum Społeczne 

Rozdział VI: Archiwum Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego 

Rozdział VII: Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek

Rozdział VIII: Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” 

Rozdział IX: Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej 

Rozdział X: Archiwum Fundacji Archeologia Fotografii 

Rozdział XI: Klub Historyczny LGBTQIA Fem 

Rozdział XII: Analiza łączna studiów przypadków 

1. Lokalność, początki i cele archiwów społecznych 

2. Siedziby archiwów społecznych i przechowywanie zasobu archiwalnego 

3. Charakter zasobu archiwów społecznych oraz sposoby jego gromadzenia 

4. Opracowanie zasobu archiwów społecznych 

5. Udostępnianie zasobu archiwalnego i działalność publiczna archiwów społecznych 

6. Współpraca z otoczeniem 

7. Finansowanie 

8. Osoby zaangażowane w tworzenie archiwów społecznych 

9. Problemy 

10. Plany na przyszłość i los zasobów w przypadku likwidacji organizacji 

11. Ruch archiwistyki społecznej 

12. Ocena znaczenia archiwów społecznych 

13. Stabilność archiwów społecznych 

Podsumowanie 

Bibliografia 


Opis projektu w języku angielskim

M. Wiśniewska-Drewniak, Community archives in Poland - multiple case study: description of the research project, ss. 18 [data publikacji: 3.11.2016].


Raporty z badań

M. Wiśniewska-Drewniak, Miastograf – Cyfrowe Archiwum Łodzian – szkic raportu z badania pilotażowego, ss.35 [data publikacji: 4.01.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Bronowickie Archiwum Społeczne – raport z badania terenowego, ss.31 [data publikacji: 9.02.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu – raport z badania terenowego, ss.51 [data publikacji: 17.07.2017].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archiwum Stowarzyszenia „Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku” – raport z badania terenowego, ss. 39 [data publikacji: 8.02.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Obywatelskie Archiwum Podkowy Leśnej – raport z badania terenowego, ss. 39 [data publikacji: 28.02.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej. Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek – raport z badania terenowego, ss. 66 [data publikacji: 8.03.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Archiwum Fundacji Archeologia Fotografii – raport z badania terenowego, ss. 61 [data publikacji: 21.03.2018].

M. Wiśniewska-Drewniak, Klub Historyczny LGBTQIA Fem – raport z badania terenowego, ss. 22 [data publikacji: 23.08.2019].