Kontakt

dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak

Zakład Archiwistyki

Instytut Historii i Archiwistyki

Wydział Nauk Historycznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


ul. W. Bojarskiego 1

87-100 Toruń

pokój C 2.51


magda.lena.wisniewska@wp.pl

magwis@umk.pl


ORCID ID: 0000-0001-9119-1372

LinkedIn

Academia.edu

ResearchGate