O mnie

dr Magdalena

Wiśniewska-Drewniak


ORCID ID: 0000-0001-9119-1372

Wykształcenie

2014 - 2018 - studia doktoranckie w zakresie historii na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (WNH UMK)

 • praca doktorska pt. Archiwa społeczne w Polsce - wielokrotne studium przypadku obroniona 29.05.2018 r. (z wyróżnieniem)

 • promotor: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK

 • specjalność: archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

2012 - 2014 - studia magisterskie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na WNH UMK

 • praca magisterska pt. Problemy teoretycznoarchiwalne w archiwach społecznych

 • promotor: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK

2009 - 2012 - studia licencjackie na kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją na WNH UMK

 • praca licencjacka pt. Zjawisko archiwów społecznych w Polsce

 • promotor: dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK

Działalność zawodowa i naukowa

 • od 2020 adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

 • 2018–2020 – asystent w Zakładzie Archiwistyki WNH UMK,

 • 2016–2019 – kierownik projektu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. Archiwa społeczne w Polsce – wielokrotne studium przypadku,

 • 2016–2017 – główny wykonawca w grancie WNH UMK pt. Termin „archiwum społeczne” – budowa definicji,

 • 2015–2016 – główny wykonawca w grancie WNH UMK pt. Historia mówiona w archiwach społecznych,

 • 2014–2016 – uczestnictwo w projekcie współpracy WNH UMK z Narodowym Archiwum Cyfrowym pt. Zachowanie cyfrowego dziedzictwa archiwalnego.

Najważniejsze konferencje naukowe

 1. konferencja naukowa pt. Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce, Lublin, 8.11.2012 r., referat pt. Funkcje archiwów społecznych,

 2. IV Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń, 5-6.12.2013 r., referat pt. Archiwum społeczne – nowy rodzaj archiwum,

 3. konferencja międzynarodowa the Seventh International Conference on the History of Records and Archives (I-CHORA 7), Amsterdam, 29–31.07.2015 r., referat pt. History of community archiving in Poland,

 4. konferencja międzynarodowa pt. Oral history in Central-Eastern Europe: Current research areas, challenges and specificity, Łódź, 17-18.09.2015 r., referat pt. Oral History in Poland: The Archival Perspective,

 5. VI Wiosenne Spotkania Archiwalne, Toruń, 21–22.04.2016 r., referat pt. Badanie zarządzania dokumentacją z użyciem metod empirycznych badań jakościowych,

 6. konferencja międzynarodowa pn. Participatory Culture and the Future of Democracy, Kraków, 29.09-1.10.2016 r., referat pt. Community archives in Poland – the past, the present and the future of the grassroots documentary movement,

 7. VI Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych pt. Między poznaniem a zmianą. Postępy, kontrowersje, perspektywy współczesnych badań jakościowych, Wrocław, 20–21.06.2017 r., referat pt. Wielokrotne studium przypadku archiwów społecznych w Polsce – wyzwania i problemy,

 8. VI Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, Toruń, 6-7.12.2017 r., referat pt. O metodach badawczych stosowanych w archiwistyce [współautor: Monika Cołbecka],

 9. konferencja międzynarodowa pn. Communication and information sciences in network society: experience and insights, Wilno, 14–15.06.2018 r., referat pt. Researching community archives – about traps of empirical approach,

 10. konferencja międzynarodowa pn. Archival Education and Research Institute, Liverpool, 8-12.07.2019 r., referat pt. Arrangement and description of archival materials in community archives in Poland.

Dodatkowe funkcje i członkostwo w organizacjach

 • od 2014 – członek redakcji czasopisma „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” (zakres obowiązków: tłumaczenia i redakcja tekstów angielskojęzycznych),

 • 2018 – członek zespołu Pracowni archiwizacji Webu (projekt naukowo-edukacyjny w ramach Laboratorium Cyfrowego Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę),

 • od 2019 – pełnomocnik Dziekana Wydziału Nauk Historycznych UMK ds. mobilności i koordynator programu Erasmus+,

 • od 2021 - członkini Rady Programowej Centrum Archiwistyki Społecznej,

 • członkini Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu,

 • członkini Międzynarodowej Rady Archiwów.

Dodatkowe umiejętności

 • znajomość obsługi platformy nauczania zdalnego Moodle,

 • znajomość używanego przez archiwa państwowe Zintegrowanego Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA),

 • kilkuletnie doświadczenie w tłumaczeniu tekstów naukowych i popularnych na język angielski (znajomość języka potwierdzona certyfikatem Cambridge Certificate in Advanced English – C1),

 • kurs zdalny pn. Arts and Heritage Management na platformie Coursera (organizator: Uniwersytet Bocconi w Mediolanie).